EGGO – Een goed gesprek over…

Een zuivere dialoog

Het kost onze samenleving steeds meer moeite om het debat in de publieke sector op een bevredigende manier te voeren.

39790967_mDe opvang van vluchtelingen, de aanleg van een nieuwe snelweg, herontwikkeling van een oude woonwijk, de voorgenomen fusie van streekziekenhuizen. Stuk voor stuk thema’s die een grote druk zetten op bestuurders en ambtenaren om tot besluitvorming te komen. Onder betrokkenen lopen de gemoederen hoog op. Dit leidt regelmatig tot spanningen. Niet alleen tussen bestuurders en betrokkenen, ook tussen voor- en tegenstanders van de plannen. Het debat is gepolariseerd en verruwd. Meningen worden als feiten gepresenteerd, er wordt nauwelijks naar elkaar geluisterd, men voelt zich niet gehoord en er wordt op de man gespeeld.

Tegelijkertijd voelen veel mensen een sterke behoefte om wél tot een gesprek te komen. Men wil gehoord worden én men wil luisteren. Mensen willen een mening kunnen vormen op basis van betrouwbare informatie en in samenspraak met andere betrokkenen en bestuurders. Nog los van eventuele oplossingen voor het acute probleem, is er een noodzaak om te komen tot een werkelijk en kwalitatief acceptabel debat.

Een unieke methode voor een goed gesprek

Hoe dan wel ?

Wij van EGGO zijn bevlogen professionals. Wij zetten onze expertise in om deze situatie te beïnvloeden. Wij ondersteunen beleidsmakers, beslissers in organisaties en ondernemingen om het gesprek met betrokkenen bij veranderingen een kwaliteitsimpuls te geven. Wij geloven dat wij in Nederland in staat zijn discussies te voeren waarbij de inhoud scherp mag worden neergezet, maar een opponent als persoon wordt gerespecteerd.

Wij gebruiken hiervoor een bestaande methodiek, namelijk Toegepast Theater: een krachtige werkvorm die het gesprek op gang brengt over een concrete situatie. Spelacteurs voeren een debat als waren zij voor- en tegenstanders van de actuele plannen. Met behulp van interactieve en digitale techniek (Primoforum) kunnen de toeschouwers, de eigenlijke ‘stakeholders’, hun visie en mening inbrengen middels smartphone of tablet.

De begeleider van het programma fungeert als intermediair tussen acteurs en publiek en faciliteert een gelijkwaardige uitwisseling tussen verschillende standpunten. Hij past hierbij technieken toe uit onder meer mediation, motivational interviewing en de socratische dialoog. Primoforum wordt ingezet als conversatie-instrument. De begeleider neemt zelf geen standpunt in, maar functioneert als een scheidsrechter die zorgt voor ‘fair play’ in een atmosfeer waarin mensen nieuwsgierig worden en zich aangemoedigd voelen tot uitwisseling. Alle meningen, gevoelens, argumenten en verwachtingen komen op tafel. Ook die van mensen die liever niet in het openbaar spreken. Feitelijke onjuistheden worden zo nodig ontkracht, opdat de dialoog zuiver gevoerd kan worden.

En het werkt!

Het resultaat

Zowel voor- als tegenstanders van het vraagstuk voelen zich gesterkt om hun zienswijze en argumenten op acceptabele wijze te laten horen. Betrokkenen ervaren tijdens de bijeenkomst dat hun inbreng serieus genomen wordt. Deelnemers zijn ‘verzekerd’ van een constructief en serieus gesprek. Vanuit deze zelfverzekerde positie zullen zij anderen, die een constructieve uitwisseling dwarsbomen door extreme standpunten in te nemen, corrigeren. Betrokken bestuurders en beslissers komen te beschikken over relevante informatie wat betreft de zorgen en standpunten van hun mensen en er is een gezonde basis gelegd om (op een later tijdstip) met betrokkenen tot een meer inhoudelijke dialoog te komen.

 

Aanpak en kosten

Een EGGO-interventie is altijd maatwerk. De huidige situatie en het uiteindelijke einddoel bepalen de hoeveelheid benodigde sessies. Na een analyse van de omstandigheden wordt bepaald welke tussentijdse doelen kunnen worden bereikt. zo wordt een stappenplan vastgesteld en het aantal benodigde sessies voor het totale proces bepaald. Elke sessie omvat telkens vier fasen: intake(analyse), ontwikkeling, uitvoering en evaluatie. Het interventieproces kan in omvang variëren tussen een en drie sessies, waarbij elke volgende sessie op maat wordt gecreëerd op basis van de uitkomsten en evaluatie van de voorgaande sessie.

De kosten per sessie variëren tussen € 4.500 en € 6.000 per sessie, inclusief trainer/acteurs, gespreksleider en Primoforum. Hierin is niet meegenomen: zaalhuur, catering, additionele techniek, reis- en verblijfskosten en btw. Uiteraard wordt elke opdracht voorafgegaan door een gespecificeerde offerte.

Is er binnen uw gemeente of organisatie een vraagstuk waarbij deze aanpak kan helpen? Bel ons voor een vrijblijvend oriënterend gesprek om de mogelijkheden te verkennen.

Wie zijn wij?

Hans FischerJos ZW close denim kopie

Hans Fischer en Jos Veldhuizen zijn beiden zowel facilitator als acteur. In de afgelopen 20 jaar hebben zij zich bekwaamd in het schrijven, begeleiden en spelen van toegepast theater. Een vorm van theater waarin het publiek – via de facilitator en de personages in de scènes – op een veilige manier kan deelnemen aan de dialoog over heikele kwesties. Met humor (in combinatie met kennis van zaken) wordt licht en lucht geblazen in heftige discussies. Met meer onderling begrip en een betere verstandhouding als resultaat. Hun ervaring deden zij o.a. op bij de volgende opdrachtgevers: Belastingdienst, politie Amsterdam-Amstelland, politie Rotterdam-Rijnmond, Rabobank, RIVM en de Universiteit van Amsterdam. 

Ernst Abbing

Ernst Abbing ontwikkelt en organiseert congressen, groepsbijeenkomsten en trainingen. Voor deze activiteiten heeft hij in co-creatie met dertig andere professionele begeleiders en adviesbureaus een instrument ontwikkeld om ‘het gesprek’ beter te faciliteren: Primoforum. Inmiddels zijn daar ruim 400 succesvolle sessies mee gefaciliteerd.

Ondersteund door

Michiel van Kleef

Michiel van Kleef is directeur van Van Kleef Media, publicist en journalistiek ondernemer. Hij werkte onder meer voor dagbladen en vakbladen als Binnenlands Bestuur. De laatste tien jaar was hij hoofdredacteur van het juristenmagazine Mr. Naast zijn journalistieke activiteiten is van Kleef onder meer directeur van de Dutch DJ Foundation en adviseur van Wolters Kluwer Nederland.

Roos Blom

Roos Blom is Psycholoog, gespecialiseerd in attitude beïnvloeding en gedragsverandering. Ze is ontwikkelaar van individuele en groepstrainingen op dit gebied. Jarenlange ervaring als coach en groepstrainer binnen de gezondheidszorg.

Peter Scholten

Peter Scholten is directeur van Scholten & Partners, sinds 2003 adviesbureau voor het sociaal domein. Scholten&Partners werkt onder meer voor overheden, investeerders en non-profit organisaties op het gebied van radicalisering, prestatiemeting, maatschappelijk vastgoed en social return en aanbestedingen. Bij het bureau werken zo’n 25 mensen.

Gemma-Nijboer

Gemma Nijboer is projectmanager bij GGZ inGeest. Afgestudeerd in Politicologie en Bestuurskunde heeft zij een goed beeld van de machtsverhoudingen en dynamiek in het publieke speelveld.