Nieuws

Praten tot je er bij neervalt?

iedereenwordtgehoordbijXhosa

Met behulp van interactief theater en de tool Primoforum zorgt EGGO voor een platform, een arena waarbinnen gedachten kunnen worden uitgesproken en meningen mogen worden geventileerd. Dit alles deelt men in het hier en nu met de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeenschap of collega’s van de organisatie waar men toe behoort. Iedere mening mag er zijn en elke uiting wordt door de gespreksleider en de acteurs serieus genomen, mits binnen van tevoren gestelde kaders met betrekking tot respectvol met elkaar omgaan en elkaar laten uitspreken.

Bij een controversieel thema zal de gespreksleider sterk in zijn/haar schoenen moeten staan. Aan de ene kant zal hij sensitief moeten zijn voor alle geluiden en hieraan ruimte geven, aan de andere kant zal hij de vooraf geschetste kaders waarbinnen ‘Een Goed Gesprek Over’ plaatsvindt op een ontspannen manier moeten handhaven. Op deze manier ontstaat er een dialoog, wordt er naar iedereen geluisterd, zijn er geen taboes en komt alles ter tafel. Het is niet zo dat hiermee alles ineens in een paar uur is opgelost. Wel is er stoom afgeblazen, zijn de meningen hier en daar bijgesteld, en is er licht en lucht geblazen in de discussie.

Zo lossen de Xhosa in Zuid-Afrika al millennia lang conflicten op door iedereen aan te moedigen zijn verhaal te vertellen in een open bijeenkomst die een xotla wordt genoemd. het doel van de xotla, die dagen kan duren, is iedereen de gelegenheid te bieden gehoord te worden, totdat de partijen letterlijk geen negatieve gevoelens meer over hebben. Ze kennen dan ook geen oorlogen.

Zoveel tijd hebben wij hier in het westen meestal niet, of we nemen die niet. Wij van EGGO hebben een programma van 2,5 uur ontwikkeld waarbij veel tijd en ruimte wordt ingeruimd voor het ventileren en uitwisselen van meningen waarin de theaterscènes als katalysator fungeren en de tool Primoforum de meningen snel zichtbaar maakt en ieder geluid even zwaar laat wegen. Dus niet praten tot je erbij neervalt, maar wel met elkaar in gesprek blijven. Elkaar en een ieder’s mening erkennen en beter leren begrijpen.

Primoforum helpt de dialoog vooruit

Primoforum tijdens dialoog sessieHet succes van de groepsdialoog valt of staat met de kwaliteit van de gespreksleider. Hij of zij moet als professional het overzicht houden, het proces bewaken en de balans in de gaten houden.  Daar kan goed gereedschap bij helpen. Primoforum is de conversatie-tool bij uitstek, primair ontwikkeld om het gesprek te faciliteren. Een ontwikkelgroep van gebruikers, waar onder TNS Nipo, Motivaction, Toyota, Leeuwendaal en ROC De Leijgraaf, hebben Primoforum helpen ontwikkelen en testen.

Het gesprek staat voorop

Medio 2015 is Primoforum op de markt gekomen. Met dit instrument van Nederlandse bodem, zijn al talrijke succesvolle sessies gedraaid. Primoforum kenmerkt zicht door eenvoud: het gaat om het gesprek en niet om de techniek. De belangrijkste winstpunten als Primoforum wordt ingezet zijn snelheid, gelijkwaardigheid en flexibiliteit.

PF_logo BROWN FONTSnel omdat deelnemers aan de dialoog niet op hun beurt hoeven te wachten. Ze kunnen gelijktijdig hun visie of antwoord delen met de groep. Met een tablet of smartphone kan elke deelnemer zijn bijdrage verzenden naar een centraal scherm: in tekst of beeld én anoniem.

Gelijkwaardig omdat er geen onderscheid wordt gemaakt in rangen en standen. Iedereen is gelijk en iedereen komt aan bod. De verzamelde antwoorden zijn anoniem en dus niet te herleiden naar de baas of de slimste van de klas.

Flexibiliteit wordt bereikt doordat in Primoforum heel eenvoudig vragen of stellingen toegevoegd, gewijzigd of verwijderd kunnen worden. Neemt het gesprek een onverwachte wending? Je kunt met nieuwe vragen eenvoudig meebewegen.

Voor meer informatie over de werking van Primoforum kunt u de website bezoeken.