Praten tot je er bij neervalt?

iedereenwordtgehoordbijXhosa

Met behulp van interactief theater en de tool Primoforum zorgt EGGO voor een platform, een arena waarbinnen gedachten kunnen worden uitgesproken en meningen mogen worden geventileerd. Dit alles deelt men in het hier en nu met de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeenschap of collega’s van de organisatie waar men toe behoort. Iedere mening mag er zijn en elke uiting wordt door de gespreksleider en de acteurs serieus genomen, mits binnen van tevoren gestelde kaders met betrekking tot respectvol met elkaar omgaan en elkaar laten uitspreken.

Bij een controversieel thema zal de gespreksleider sterk in zijn/haar schoenen moeten staan. Aan de ene kant zal hij sensitief moeten zijn voor alle geluiden en hieraan ruimte geven, aan de andere kant zal hij de vooraf geschetste kaders waarbinnen ‘Een Goed Gesprek Over’ plaatsvindt op een ontspannen manier moeten handhaven. Op deze manier ontstaat er een dialoog, wordt er naar iedereen geluisterd, zijn er geen taboes en komt alles ter tafel. Het is niet zo dat hiermee alles ineens in een paar uur is opgelost. Wel is er stoom afgeblazen, zijn de meningen hier en daar bijgesteld, en is er licht en lucht geblazen in de discussie.

Zo lossen de Xhosa in Zuid-Afrika al millennia lang conflicten op door iedereen aan te moedigen zijn verhaal te vertellen in een open bijeenkomst die een xotla wordt genoemd. het doel van de xotla, die dagen kan duren, is iedereen de gelegenheid te bieden gehoord te worden, totdat de partijen letterlijk geen negatieve gevoelens meer over hebben. Ze kennen dan ook geen oorlogen.

Zoveel tijd hebben wij hier in het westen meestal niet, of we nemen die niet. Wij van EGGO hebben een programma van 2,5 uur ontwikkeld waarbij veel tijd en ruimte wordt ingeruimd voor het ventileren en uitwisselen van meningen waarin de theaterscènes als katalysator fungeren en de tool Primoforum de meningen snel zichtbaar maakt en ieder geluid even zwaar laat wegen. Dus niet praten tot je erbij neervalt, maar wel met elkaar in gesprek blijven. Elkaar en een ieder’s mening erkennen en beter leren begrijpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *